Share/Save/Bookmark

Støtteapparat

Sekretariat

Sekretariatet er på Best Western Letohallen Hotel under hele arrangementet. Utskutt sekretariat på Eidsvoll Verk under startene der, men kun for brikkeskifte og info.

NB! Startnummer kan kun hentes i sekretariatet på Best Western Letohallen Hotel.

Lagledermøter

Lagledermøter avholdes alltid kl. 20.00 dagen før hver øvelse, med unntak av for gateritt. Lagledermøter for fellesstarter, tempo øvelser og lagtempo avholdes på Best Western Letohallen Hotel.

Lagledermøte for gaterittet avholdes på Best Western Letohallen Hotel samme dag kl. 12.00

Servicebiler

Fristen for påmelding til NM gikk ut tirsdag 10. juni kl. 23.59. Samtidig med dette har vi på denne siden hatt en link til et online-skjema der man kunne melde inn servicebiler. Dette skjemaet er nå fjernet, og har man spørsmål om sevicebiler må man ta kontakt med rittlederne (se under).
NB. Alle som skal kjøre servicebil under de ulike rittene måtte melde fra om dette i god tid på forhånd.

Rekkefølgen i servicekøen reguleres i henhold til Reglement for Service under fellesstart (RS). Reglementet er å finne i ØPM. Kommissærene regulerer antall biler som får delta. Opplysninger om dette gis på ledermøtet.

Spørsmål vedrørende service kan rettes til rittlederne.

M/K Senior: Kai Lexberg kai.lexberg@sykling.no

U23 og M/K Junior: Jarle Strande jarle.strande@live.no

Viktig info vedr. gaterittet (oppdatert 20. juni)

I henhold til regelverket om maksimalt 60 startende på NM gateritt er det nå satt opp lister på hvem som er kvalifisert, og hvem som er på venteliste. Husk å meld i fra eventuelle strykninger så tidlig som mulig.
På hjemmesiden til Norges Cykcleforbund kan du finne lister over alle kvalifiserte ryttere, samt oversikt over hvilke ryttere som står på venteliste.
Best Western LetoHallen Hotel.
Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter
Monter Eidsvoll
Joker
Procycling
Interspons AS - Sponsoring Media Events